سوالات اقتصاد اسلامی سال 97
146: کدام عبارت در مورد مالیات های اسلامی درست است ؟

الف . عبادی بودن ، داوطلبانه بودن ، تنوع و فراگیری داشتن ، نقدی بودن ، مردمی بودن

ب . اخلاقی بودن ، مردمی بودن ، الزامی بودن ، عاملی برای تعدیل ثروت در جامعه ، غیر نقدی بودن

ج . تنوع و فراگیری داشتن ،عبادی بودن ، الزامی بودن ، غیر نقدی بودن ، عاملی برای تعدیل ثروت در جامعه

د. عبادی بودن ، داوطلبانه بودن ، اخلاقی بودن ، مردمی بودن ، تنوع و فراگیری داشتن ،عبادی بودن ،عاملی برای تعدیل ثروت در جامعه

پاسخ : مالیات اسلامی حقی معلوم است که قانون‌گذار اسلامی، بر دارایی افراد واجب کرده است و دارای انواعی است مثل زکات ،خمس ، زکات فطره ، جزیه

این حق به‌صورت نقدی و غیرنقدی (مثلا در پرداخت زکات فطره هم می توان وجه آن (برنج یا گندم ) را پرداخت کرد هم عین آن را ) به صورت داوطلبانه ( برای اینکه یادتان بماند کسی را به پرداخت خمس اجبار نمی کنند!!) بنا به شروط معین و با تکیه بر دستورالمعل‌های مالی دریافت می‌شود و هر فرد چه در حمایت دولت اسلامی و یا خارج از این محدوده باشد، مکلف به پرداخت حقی است که بر ذمه دارد.

گزینه الف منحصر به نقدی بودن است گزینه ب و ج دو ایراد الزامی بودن و غیر نقدی بودن را دارد بنابراین گزینه 4 درست است.

147. خیار غبن چه زمانی اتفاق می افتد

الف. زمانی که موضوع قرارداد معیوب باشد

ب . زمانی که موضوع قرار داد با تاخیر تحویل داده شود

ج. زمانی که یکی از طرفین قرار داد موضوع آن را برای خود زیانبار بداند

د.زمانی که یکی از طرفین قرار داد، از شرائط مندرج در آن تخلف نماید

پاسخ :

غبن در اصطلاح عبارت است از فروختن مال خود به کمتر از قيمت واقعى آن و يا خریدن کالايى بيشتر از بهاى واقعى‌اش با جهل

بنابراین گزینه ج درست است.

148.کدام مطلب درباره حقوق دولت اسلامی در منابع طبیعی درست است؟
الف دولت مالک منابع طبیعی است و حق مدیریت آنها را دارد
ب حق احیا و حیازت منابع طبیعی را دارد
ج دولت حق مدیریت بر منابع طبیعی را دارد
د دولت مالک منابع طبیعی است

پاسخ : این سوال بین فقیهان اختلاف دارد البته به نظر حقیر باید مشخص می کرد منظور از منابع طبیعی چیست به فرض مثال مرتع یک قسم از منابع طبیعی است اما تحت مالکیت دولت و عموم مردم نیست بلکه عموم مردم در بهره برداری از آن مشترکند اما اراضی جلاء (زمینهای مخروب و متروکه ) تحت مالکیت دولت است در هر صورت گزینه اول را طراح سوال صحیح دانسته است. برای مطالعه در این باب رجوع کنید به مقاله بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصاد اسلامی سعید فراهانی فرد


149 : احکام شرعی که حکم رفتارهای فردی و اجتماعی را در شرایط غیر عادی را ترسیم می کنند چه نام دارند
الف ثابت
ب ثانویه
ج ضروری
د اولیه

پاسخ : منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به خاطر عارض شدن حالتی؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج یا عناوینی؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوی) برای مکلف، جعل می‌گردد؛ برای مثال، با این‌که حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولی همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان در بعضی از حالات و پیران تغییر می‌کند؛ پس حکم در این حالات را؛ حکم ثانوی می‌گویند و چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطراراست، به آن حکم اضطراری نیز گفته شده است.


💐150: کدام قاعده فقهی است که تامین کننده عزت اجتماعی و اقتدار اقتصادی است ؟
الف تسلیط
ب نفی سبیل
ج نفی ضرر
د نفی عسر و حرج

پاسخ گزینه ج و د که بی ارتباط به بحث هستند گزینه الف نیز عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش که بی ارتباط به بحث است و گزینه دوم پاسخ صحیح است یعنی مطابق ایه 141/نسا :لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنین سبيلا مسلمانان نباید تحت سیطره کفار باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *